بخور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبخور، بخار حاصل از تبخیر، یا دود ناشى از سوزاندن موادّ خوش‌بو است و در باب طهارت و حج از آن سخن رفته است.


بخور دادن لباس و مساجد

[ویرایش]

بخور دادن لباس و نیز مساجد، یک بار در هفته ، به موادّ خوش‌بو مستحب است.

بخور دادن میّت

[ویرایش]

سوزاندن موادّ خوش‌بو هنگام غسل میت و نیز در پى جنازه، همچنین بخور دادن کفن، کراهت دارد. برخى قدما قائل به عدم کراهت مورد آخر(بخور دادن کفن) شده‌اند.

بخور دادن برای محرم

[ویرایش]

استفاده از بخور خوش‌بو بر محرم حرام است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۲، ص ۱۵۴.    
۲. الحدائق الناضرة ج۷، ص ۲۷۰.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص ۱۸۹- ۱۹۱.    
۴. الحدائق الناضرة ج۴، ص ۵۷.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص ۳۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۷۳    
جعبه ابزار