بدرقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدرقه به معنای نگهبانان قافله (بذرقه)/ مشایعت مهمان، مسافر یا همراه جهت تکریم است. از بدرقه به معنای نخست، به مناسبت در باب حج و تجارت سخن رفته است.


تعریف معنای نخست

[ویرایش]

عنوان بدرقه به معناى نخست(نگهبانان قافله)، به گروهى مسلّح اطلاق مى‌شده که براى محافظت کاروان یان، پیشاپیش یا همراه آنان حرکت مى‌کردند.
[۱] مجمع البحرین ج۵، ص۱۳۷، واژه ی «بدرق».


اجیر گرفتن بدرقه در حج

[ویرایش]

وجوب اجیر گرفتن «بدرقه» براى رفتن به حج- در صورت نا امن بودن راه- با تمکن مالى، محلّ بحث است.
[۲] ایضاح الفوائد ج۱، ص ۲۷۱.
[۴] کشف الغطاء ج۴، ص ۴۸۶


اجرت گرفتن برای بدرقه

[ویرایش]

گرفتن اجرت براى بدرقه، حلال است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین ج۵، ص۱۳۷، واژه ی «بدرق».
۲. ایضاح الفوائد ج۱، ص ۲۷۱.
۳. جامع المقاصد ج۳، ص ۱۳۵.    
۴. کشف الغطاء ج۴، ص ۴۸۶
۵. جامع المقاصد ج۴، ص ۴۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۷۴-۷۵‌.    
جعبه ابزار