تبذیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتبذیراز مترادفات اسراف است و از این عمل در اسلام به شدت نهی شده استتعریف تبذیر

[ویرایش]

تبذیر به صرف مال در مصارف غیر شرعی می گویند

تبذیر در قرآن و فرق آن با اسراف

[ویرایش]

عنوان تبذیردر قرآن کریم وارد شده و تفاوت آن با اسراف آن است که در اسراف، اصل مصرف صحیح است، لیکن ولخرجی و زیاده‏روى در آن اسراف مى‏باشد ولى در تبذیر، اصل‏
مصرف نادرست است. از آن در باب صلات، حجر و غیر آن یاد شده است.

احکام تبذیر

[ویرایش]

تبذیر- که در قرآن از آن نهى شده و تبذیرکننده از برادران شیطان به شمار رفته حرام و از گناهان کبیره است.
از جمله آثار تبذیر، حجر ست؛ بدین معنا که تبذیرکننده از نظر شرع، سفیه و به حکم حاکم از تصرّف در اموالش ممنوع مى‏گردد


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷،آیه۲۶-۲۷    
۲. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۱۰    
۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۵۲    


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲،ص ۳۳۱-۳۳۲ انتشارات موسسه فرهنگ فقه بر مذهب اهل بیت علیهم السلامجعبه ابزار