تصلیب ساحران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرعونفرعون لقب پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف ع بوده است
ساحرانی را که به
حضرت موسیاو ازپیامبران اولواالعزم، دارای شریعت وکتاب مستقل (به نام تورات) و دعوت جهانی بود
علیه‌السّلام آورده بودند را
تهدیدتهدید به معنی ترسانیدن کسی به وعده انجام دادن کاری علیه او یا متعلّقاتش است
به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
کشیدن و به دار آویختن کرد.


صلیب کشیدن ساحرانتصلیبتصلیب به معنای به صلیب کشیدن و از شیوه‌های باستانی اعدام می‌باشد
و به دار آویختن، از تهدیدهای
فرعونفرعون لقب پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف ع بوده است
، علیه ساحران
مؤمنمؤمن کسی است که به خدا ایمان دارد و این ایمان باعث آرامش او می‌گردد
، به علیه‌السّلام بود.
والقی السحرة سـجدین «و ساحران (بی اختیار) به افتادند.» قال فرعون ءامنتم به قبل ان ءاذن لکم... «
فرعونفرعون لقب پادشاهان مصر در زمان حضرت یوسف ع بوده است
گفت: «آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او آوردید؟! حتما این و توطئه ‌ای است که در این شهر (و دیار) چیده ‌اید، تا اهلش را از آن بیرون کنید ولی بزودی خواهید دانست!». .. ثم لاصلبنکم اجمعین. «.... سپس همگی را به دار می‌ آویزم!»
قال... ولاصلبنکم فی جذوع النخل... « (فرعون) گفت.... و شما را از تنه ‌های نخل به دار می‌ آویزم و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناکتر و پایدارتر است!»
قال... ولاصلبنکم اجمعین. «(فرعون) گفت.... و همه شما را به دار می‌ آویزم»

← قتل با زجر


(فلسوف تعلمون لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعین). یعنی نه تنها همه شما را به قتل می‌ رسانم بلکه قتلی توام با زجر و
شکنجهشکنجه‏ به آزار جسمی یا روحی برای اجبار کردن کسی به کاری گفته می شود
آنهم در ملا عام و بر فراز درختان بلند نخل، زیرا بریدن
دستدست یکی از اعضای بدن است و از آن در باب‌هاى طهارت، صلات و
و
پاپا عضوی از بدن است که از بیخ ران تا سر پنجه‌ی پا- یعنی ران، زانو، ساق و قدم- را در بر می‌گیرد و گاه به قسمت زیرین یعنی قدم -که از مفصل ساق (مچ پا) تا سر پنجه‌ی انگشتان است- اطلاق می‌شود
به طور مخالف سبب می‌ شود که احتمالا
انسانانسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند
دیرتر بمیرد و زجر و شکنجه بیشتر شود. و چنین است طریقه زمامداران زورگو و ستمکار در هر عصر و
زمانزمان به معنای مدت است که با وقت و اجل متفاوت است
، نخست مردان مصلح الهی را متهم به توطئه بر ضد مردم می‌ کنند، و پس از استفاده از حربه
تهمتتهمت، گمان بد بردن به كسى، كسى را به بدى متهم كردن، بهتان را گویند
، حربه
شمشیرشمشير ابزارى تیز و برنده كه در قدیم بيشتر در جنگ به كار مى‏رفته است
را به کار می‌ برند، تا موقعیت حق طلبان و پشتوانه مردمی آنها نخست تضعیف شود، سپس آنها را از سر راه خود بردارند.

← دار آویختن ساحران


اما تهدید به اینکه شما را بر درختان نخل به دار می‌ آویزم شاید به خاطر این بوده است که این درختان از بلندترین درختانند و همه کس از دور و نزدیک کسی را که به آن آویخته باشد می‌ بیند. این نکته نیز قابل ملاحظه است که در عرف آن زمان دارزدن آن چنان که در عرف ما معمول است نبوده، طناب دار را به گردن شخصی که می‌ خواستند او را دار بزنند نمی‌ انداختند، بلکه به دستها یا شانه ‌ها می‌بستند، تا زجرکش شود.

← درس عبرت انگیز


"(لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین). در حقیقت منظور این بوده است که آنها را با زجر و شکنجه به قتل برساند و صحنه بسیار هولناک و عبرت انگیزی برای همگان به وجود آورد، زیرا بریدن دست و پا و سپس به دار آویختن سبب می‌ شد که در انظار مردم
خونخون‏ از نجاسات است که در قلب و رگها جریان دارد
از بدنشان فواره بزند و آنها نیز بر فراز دار دست و پا زنند تا زمانی که مرگشان فرا رسد. (توجه داشته باشید که دار زدن در آن زمان به صورت امروز نبود که طناب را به گردن افراد بیاویزند بلکه به زیر شانه ‌های آنها قرار می‌ دادند تا بزودی نمی‌رند). و شاید بریدن دست و پاها بطور مخالف برای این بوده است که این کار سبب می‌ شده دیرتر بمیرند و زجر و شکنجه بیشتر ببینند.

پانویس


 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۳.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۴.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۷۱.    
۵. شعراء/سوره۲۶، آیه۴۹.    
۶. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۵، ص۲۳۰.    
۷. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱۳، ص۲۴۹.    
۸. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۶، ص۳۰۲.    


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصلیب ساحران».    جعبه ابزار