تصویر امامان شیعه در دائرة المعارف اسلام‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین کتاب علاوه بر ترجمه مقالات مربوط به
ائمهأئمه پیشوایان معصوم -علیهم السلام- شیعیان می باشند
در دائرة المعارف
اسلاماسلام، گرویدن به آیین آسمانی حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله را گویند که یکی از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و از جامعیت خاصی نسبت به دیگر ادیان برخوردار است
(چاپ لیدن هلند) به و بررسی آنها می‌پردازد.


معرفی اجمالی کتابدر این اثر دوازده مقاله از دائرة المعارف مذکور درباره ابتدا به طور مستقل ترجمه شده و سپس مقاله‌ای در نقد و بررسی آن مدخل (آن هم به طور مستقل) آمده است.
ترجمهبرگرداندن نوشته یا گفتاری به زبانی دیگر را ترجمه می گویند که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، تجارت، نکاح، طلاق، لعان، قضاء و حدود سخن گفته شده است
و نقد مقالات مربوط به امام اول تا سوم نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و مقالات مربوط به بقیه ائمه، به اختصار نوشته شده است.
چنانکه در مقدمه کتاب هم اشاره شده است هدف از تدوین این مجموعه، تنها نقد و بررسی مدخل‌های مربوطه نیست بلکه تلاش شده است مطالب دیگری که شایسته بود در مدخل مربوط به آن امام بیاید در قسمت نقد و بررسی، تکمیل و اصلاح شود تا تصویر کاملی از شرح حال آن
امامامام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب‌های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است
ارائه شود. به همین دلیل نقدها از متن مقالات مفصل‌تر و طولانی‌تر است.
ناقدان هر مقاله به منابع و کتبی استناد کرده‌اند که فهرست آنها به طور مستقل در پایان هر مقاله درج شده است.

منبعنرم افزار تاحضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار