تنزیه نوح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرن نوح نبی که از پیامبران الهی بود از هر گونه گمراهی مبرا بودند.


مبرا بودن نوح از گمراهی

[ویرایش]

نوح علیه السلام، از هرگونه گمراهی مبرا بودند که در قرآن هم به این موضوع اشاره شده است در آنجا که می فرماید:
لقد ارسلنا نوحـا الی قومه... • قال یـقوم لیس بی ضلــلة ولـکنی رسول من رب العــلمین.ما نوح را به سوی قومش فرستادیم؛ او به آنان گفت: «ای قوم من! (تنها) خداوند یگانه را پرستش کنید، که معبودی جز او برای شما نیست! (و اگر غیر او را عبادت کنید،) من بر شما از عذاب روز بزرگی می‌ترسم!» •گفت: «ای قوم من! هیچ گونه گمراهی در من نیست؛ ولی من فرستاده‌ای از جانب پروردگار جهانیانم! .نوح در برابر توهین و خشونت آنها با همان لحن آرام و متین و محبت آمیز خود در پاسخ آنها گفت : من نه تنها گمراه نیستم بلکه هیچگونه نشانه اى از گمراهى در من وجود ندارد، ولى من فرستاده پروردگار جهانیانم (قال یا قوم لیس بى ضلالة و لکنى رسول من رب العالمین )
اشاره به اینکه خدایان پراکندهاى که شما قائل شده اید و براى هر یک قلمرو حکومتى پنداشته اید همانند خداى دریا، خداى آسمان ، خداى صلح و جنگ و مانند اینها همه بى اساس است پروردگار و رب همه جهانیان تنها خداوند یگانه یکتا است که خالق همه آنها می باشد. .

← جواب نوح


نوح (علیه السلام ) در جواب آنان گمراهى را از خود نفى نموده و در جمله (( و لکنى رسول من رب العالمین))خود را پیغمبرى مبعوث از طرف خداى سبحان معرفى مى کند، و اگر خدا را به وصف (( رب العالمین))ستوده ، براى این است که نزاع بر سر ربوبیت بوده ، آنان به غیر از خدا براى هر شاءنى از شؤ ون عالم مانند آسمان و زمین و انسان و غیر آن ارباب دیگرى داشتند، و آنجناب با ذکر این وصف ربوبیت را منحصر به خداى تعالى نمود، و در این جواب هیچ گونه تاءکیدى به کار نبرد- تا بفهماند مطلب یعنى رسالت وى و گمراه نبودنش آنقدر روشن است که هیچ احتیاجى به قسم یا تاءکید دیگرى ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۵۹.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۶۱.    
۳. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۶، ص۲۲۱.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان،علامه طباطبائی، ج۸، ص۲۱۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «تنزیه نوح»    جعبه ابزار