تنزیه یوسف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت یوسف صدیق علیه السلام که از پیامبران الهی بود از هر گونه گرایش به شرک مبرا بودند.


تنزیه یوسف از شرک

[ویرایش]

تنزیه یوسف علیه السلام، از هرگونه گرایش به شرک بوده است که در قرآن هم می خوانیم:
واتبعت ملة ءاباءی ابرهیم واسحـق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا وعلی الناس ولـکن اکثر الناس لا یشکرون. من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم! برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم؛ این از فضل خدا بر ما و بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی‌کنند! .

← معرفی یوسف


و شاید این اولین بار بود که یوسف خود را این چنین به زندانیان معرفى مى کرد تا بدانند او زاده وحی و نبوت است و مانند بسیارى از زندانیان دیگر که در نظامهاى طاغوتى به زندان مى رفتند بیگناه به زندان افتاده است
بعد به عنوان تاکید اضافه مى کند براى ما شایسته نیست که چیزى را شریک خدا قرار دهیم چرا که خاندان ما، خاندان توحید ، خاندان ابراهیم بت شکن است (ما کان لنا ان نشرک بالله من شى ء).این از مواهب الهى بر ما و بر همه مردم است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۳۸.    
۲. تفسیر نمونه،مکارم شیرازی، ج۹، ص۴۰۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «تنزیه یوسف»    جعبه ابزار