تنوع طلبی بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقاضای خوراکیهای گوناگون و تحمل نکردن یک غذا برای بنی اسرائیل، به خاطر تنوع طلبی و بهانه جویی آنها بود.


تنوع طلبی

[ویرایش]

تنوع طلبی بنی اسرائیل، با تقاضای خوراکیهای گوناگون و تحمل نکردن یک غذا بود.
واذ قلتم یـموسی لن نصبر علی طعام وحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنـبت الارض من بقلها وقثائها و فومها و عدسها و بصلها... «و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: «ای موسی! هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفاء کنیم! از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می‌ رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش، برای ما فراهم سازد. موسی گفت: آیا غذای پست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می‌ کنید؟! (اکنون که چنین است، بکوشید از این بیابان) در شهری فرود آئید زیرا هر چه خواستید، در آنجا برای شما هست. و (مهر) ذلت و نیاز، بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند چرا که آنان نسبت به آیات الهی، کفر می‌ ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌ کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.»

← تمنای غذاهای رنگارنگ


به دنبال شرح مواهب فراوانی که خداوند به بنی اسرائیل ارزانی داشت، در آیه مورد بحث، چگونگی کفران و ناسپاسی آنها را در برابر این نعمتهای بزرگ منعکس می‌ کند و نشان می‌ دهد که آنها چگونه مردم لجوجی بوده‌اند که شاید در تمام تاریخ دیده نشده است، افرادی اینهمه مورد لطف خدا قرار گیرند ولی در مقابل تا این حد ناسپاسی و عصیان کنند.
نخست می‌ گوید: " و به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید‌ای موسی ما هرگز نمی‌ توانیم به یک نوع غذا قناعت کنیم" (من و سلوی هر چند خوب و لذیذ است، اما ما غذای متنوع می‌ خواهیم) (و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۲. تمنای تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۱، ص۲۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تنوع طلبی بنی اسرائیل».    جعبه ابزار