جبریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعتقدان به مجبور بودن انسان در اعمال خود را جَبریّه (مُجْبَره) گویند. از این عنوان در باب طهارت سخن رفته است.


معرفی جبریه

[ویرایش]

عنوان جبریّه به گروهی از مسلمانان اطلاق می‌شود که اعتقاد دارند بندگان خدا در افعال ارادی خود مجبورند و‌ همچون جماد از خود اختیاری ندارند.

اختلاف در کافربودن جبریه

[ویرایش]

در این که جبریّه کافرند و احکام کفر بر آنان بار می‌شود یا تنها در صورت پایبند بودن به لوازم کیش خود - مانند نسبت ظلم به خداوند دادن در صورت عقاب بندگان و نفی ثواب و عقاب- کافر و نجس هستند، اختلاف است. بیشتر فقها قائل به قول دوم می‌باشند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۵۴-۵۵.    
۲. مستمسک العروة ج۱، ص۳۸۷-۳۹۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۵-۴۶.    
جعبه ابزار