جزیرة العرب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهناورترين شبه جزیره
جهانجهان همان عالَم (به فتح لام) می‌باشد و عالم کلمه‌ای عربی است
جزيرة العرب نام دارد.


بیان لفظ جزيرة العرب (ارضُ‌ العرب)پهناورترين شبه جزيره جهان، واقع در جنوب غربى
آسیاآسیا، وسیع‌ترین و پرجمعیّت‌ترین قارّه زمین ، با وسعتی قریب ۴۴ میلیون کمـ ۲، یعنی ـ از کل سطح زمین و بیش از۷۲۲‘۲ میلیون نفر جمعیت (۱۹۸۲م)، واقع در نیمکره شمالی، از نزدیکی خط استوا تا نزدیکی قطب شمال؛ شمالی‌ترین حد این قاره، شبه‌جزیره تایمیر با ْ۷۷ و َ۴۰ عرض در اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی‌ترین نقطه آن، رأس شبه‌جزیرة مالاکا با ْ۱ و َ۱۶ عرض شمالی در نزدیکی خط استوا واقع است
جزیرة العرب می باشد.

توضیح موقعیت مکانی جزيرة العربشبه جزيره بزرگى است، واقع در منتهى اليه جنوب غربى آسيا که از سه طرف در حصار
آببه آنچه آب نامیده شود، هر چند به طور مَجاز آب گفته می‌شود
قرار دارد؛ از غرب به ، که حدّ فاصل جزيرة العرب و قارّه آفریقا است؛ از جنوب به اقیانوس هند و از
شرقشرق از جهات چهارگانه، و به سمت طلوع خورشید گفته می‌شود و عنوان یاد شده به مناسبت در باب طهارت به کار رفته است
به و . تنها از شمال با کویت،
عراقعراق یکی از کشورهای مهم و اسلامی خاور میانه و دارای ذخایر مهم نفتی و پیشینه تاریخی غنی است
و شامات ارتباط زمينى دارد. به سبب جريان رودها، از جمله فرات در قسمت شمالى آن- که شبه جزيره را تقريباً به صورت جزيره در آورده است- اکثر جغرافى نويسان و مورخان آن جا را جزيرة العرب ناميده‌اند.

تقسیم جزيرة العرب از نظر جغرافيايىبه پنج بخش تقسيم مى‌شود:
حجازحجاز ناحیه‏ای در بخش مرکزی جزیرة العرب است
(بخشى از
ساحل‏ساحل از جمله کلماتی است که در فقه کاربرد دارد، در زیر به بیان تعریف و حکم فقهی آن می پردازیم
شرقى درياى سرخ با شهرهايى چون
مکهمَکّه نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان که اعمال حج در آن انجام می‌شود
،
مدینهمدینه یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان هست
،
جدهجُدّه، یا جِدَّه، مهم‌ترین شهر و بندر عربستان سعودی در کنار دریای سرخ می‌باشد
و
طائفطائف، از شهرهای حجاز در شرق مکّه می‌باشد
تهامهتِهامَه، دشت ی ساحلی در امتداد دریای سرخ در مغرب شبه جزیره عربستان می‌باشد
(واقع در جنوب حجاز)، نجد (واقع در شرق حجاز)، (واقع در ناحيه شرقى شبه جزيره) و یمن (واقع در قسمت جنوبى شبه جزيره).
امروزه بخش بزرگى از شبه جزيرة العرب را کشور
عربستان\'\'\' پادشاهی عربستان سعودی\'\'\' (به عربی: المملکة العربیة السعودیة) یکی از کشورهای غرب قاره آسیاست
سعودى تشکيل مى‌دهد.
کشورهاى یمن، کویت، امارات متحده عربی، قطر و عمان از ديگر سرزمينهاى تشکيل دهنده آن هستند.

کاربرد فقهی جزیرة العرباز اين عنوان در باب
جهادجهاد بذل جان و مال در راه خدا در جنگ با دشمن اسلام و مسلمانان است
سخن گفته‌اند.

احکام جزیرة العرببنابر قول مشهور، سکونت در جزيرة العرب نيست.
در اينکه مراد از جزيرة العرب چيست، اختلاف است.برخى، آن را خصوص حجاز دانسته‌اند
؛ ليکن برخى ديگر، اعم از آن دانسته و سکونت کفّار را در تمامى جزيرة العرب جايز ندانسته‌اند.
[۸] غایة المراد، ج۱، ص۴۹۸ .پانويس


 
۱. معجم البلدان، ج۲، ص۱۳۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۹-۲۹۱.    
۳. المبسوط، ج۲، ص۴۷.    
۴. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۱۲.    
۵. تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۳۴-۳۳۵.    
۶. الدروس الشرعیة، ج۲، ص۳۹.    
۷. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۵.    
۸. غایة المراد، ج۱، ص۴۹۸ .


منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۸۳-۸۴.    جعبه ابزار