جعفر زاهدی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«جعفر زاهدی» در سال ۱۳۳۵ ق در مشهد زاده شد. نیاکان وی اهل بروجرد و مقیم مشهد بودند.


اساتید

[ویرایش]

ادبیات عرب را نزد شیخ محمدتقی شاهرودی، شیخ محمد کاظم دامغانی، شیخ حسن هروی و ادیب دوم خواند و سطح را در محضر شیخ هاشم و شیخ مجتبی قزوینی فراگرفت.

تدریس

[ویرایش]

وی که از محضر بزرگان به فراگیری درس خارج استمداد نموده بود، از سال ۱۳۳۷ ش به تدریس در دانشکده معقول و منقول (الهیات) دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد و به دلیل داشتن مقام ارجمند علمی، موفق به دریافت اجازه روایی از عالمان زیادی شد.
از سال ۱۳۵۶ ق در مدرسه نواب و خیرات خان به تدریس فقه، اصول، تفسیر و حکمت پرداخت و کتاب‌های آموزنده بسیاری را نگاشت.
سرانجام بعد گذشت بیش از ۸ دهه از عمر مبارکش، در سال ۱۴۱۹ ق برابر با ۱۳۷۷ ش، در سن ۸۴ سالگی در مشهد به سرای باقی شتافت.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار