حاتم بن عنوان اصمّ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاتم بن عنوان اصمّ

، از زهاد قرن سوم قمری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالرحمان، حاتم بن عنوان اصمّ، اهل بلخ بود. وی در زهد، پرهیزگاری و پارسایی شهره بود. او گفته‌هایی در زمینه زهد و حکمت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۱۵۲.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۲۳۶.    
۳. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۲، ص۲۶.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۱، ص۴۲۴.    
۵. ابن عماد، عبد الحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۳، ص۱۶۸.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۱۲.


جعبه ابزار