حاج شیخ مجتبی قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین عالم بزرگوار، در سال ۱۳۱۸ ق در قزوین متولد شد. پدر وی، مرحوم حاج میرزا احمد تنکابنی از عالمان وارسته و از شاگردان و خواصّ عالم عابد و متّقی بزرگ، حاج میرزا حسین تهرانی (معروف به حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل ـ یکی از سه عالم معروف در اقدامات آزادیخواهی و مشروطیت) بود.
مرحوم شیخ مجتبی قزوینی پس از تحصیلات مقدماتی در سنّ جوانی به همراه پدر بزرگوار خود به نجف اشرف می‌رود، و حدود ۷ سال از محضر استادان و علمای آن دیار کسب فیض می‌کند.
ایشان در سال ۱۳۸۶ ق (۱۳۴۶ش) وفات کردند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار