حجاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجاز ناحیه‏ای در بخش مرکزی جزیرة العرب است. از احکام آن در باب جهاد سخن گفته‏اند.


موقعیت حجاز

[ویرایش]

بخشی از سواحل شرقی دریای سرخ را که میان دو ناحیه «نجد» و «تهامه» قرار دارد، حجاز گویند. مهم‏ترین شهرهای آن مکه، مدینه، طائف و جده است.

احکام حجاز

[ویرایش]

بنابر قول مشهور- بلکه ادعای اجماع شده که- سکونت کفار در سرزمین حجاز ممنوع است.
از برخی نقل شده که مراد از حجاز، خصوص مکه و مدینه است.
در جواز ورود کفار به حجاز به صورت عبوری یا برای فروختن آذوقه اختلاف است.
برخی، داخل شدن کفّار به حرم مکه را مطلقا جایز ندانسته‏اند؛ لیکن ورود آنان به غیر حرم از این سرزمین را با اذن امام جایز دانسته و گفته‏اند: اگر کافری بدون اذن امام وارد حجاز شود، تعزیر می‏گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۸۹.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۰.    
۳. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۹۰.    
۴. المبسوط ج۲، ص۴۷-۴۸.    
۵. تحریر الاحکام ج۲، ص۲۱۲-۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.    جعبه ابزار