حدیث ثابت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث ثابت، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که حجیّتش مسلّم است، گفته می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

اندیشمندان علوم حدیث درباره این واژه، تعاریف ذیل را ذکر کرده‌اند:
۱- حدیث ثابت حدیثی است که حجیت و اعتبار آن مفروغ عنه است؛
۲- حدیث ثابت حدیثی است که شامل صحیح می‌شود؛
۳- حدیثی است که شامل صحیح و حسن می‌شود.

تعابیر دیگر

[ویرایش]

از این واژه به ثابت، خبر ثابت، روایت ثابت، حدیث مجود، خبر مجود، روایت مجود و مجوّد نیز تعبیر می‌شود.
از واژه مجود می‌توان استفاده کرد که اعتبار این نوع حدیث از ناحیه دیگری می‌باشد و خود این حدیث با صرف نظر از اعتبار غیر، جیّد نمی‌باشد.
[۱] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۱۹.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۱.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۱۹.
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۹۴.    
۳. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۸.    
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۱.
۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث ثابت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار