حدید چینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدید چینى نام نوعى سنگ می‌باشد که از آن به مناسبت در باب صلات نام برده اند.


بیان حدید چینى‏

[ویرایش]

حدید چینى به گفته بعضى، سنگى است سیاه و سفید که از آن نگین مى‏سازند. گفته دیگر آن است که حدید چینى همان خماهن یا خماهان است، که سنگى است بسیار سخت و تیره رنگ، مایل به سرخى و گویند نوعى آهن است.
[۱] لغت نامه دهخدا، واژه خماهان.


انگشترى و حدید چینى

[ویرایش]

به انگشت کردن انگشتری حدید چینى مستحب است،
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص ۴۵.
لیکن در نماز از به دست کردن خماهان نهی شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا، واژه خماهان.
۲. وسائل الشیعة ج۵، ص ۹۲.    
۳. کشف الغطاء ج۳، ص ۴۵.
۴. جواهر الکلام ۸، ص ۲۶۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۷۹-۲۸۰.    
جعبه ابزار