حزنه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحزنه‏ به فتح حاء وسکون زاء زمین ناهموار است که از آن در باب طهارت سخن گفته‏اند.


معنی حزنه

[ویرایش]

حزنه زمین ناهموار و فراز و نشیب دار یا دارای درخت و سنگ می‌باشد.

احکام حزنه

[ویرایش]

کسی که باید وضو بگیرد یا غسل کند ولی آب ندارد، بنابر قول مشهور باید در حزنه به اندازه برد یک تیر- حدود دویست گام- در چهار طرف، در صورت احتمال وجود آب، به جست و جو بپردازد و پس از مأیوس شدن از آب در آن محدوده تیمم نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۵، ص۸۰.    
۲. الحدائق الناضرة ج۴، ص۲۵۰.    
۳. الروضة البهیة ج۱، ص۴۴۸.    
۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۱۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۹۷-۲۹۸.    جعبه ابزار