حزن ابوبکر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به اندوه ابوبکر در غار ثور، هنگام هجرت از مکه به مدینه، بر اثر غفلت از یاری خداوند اشاره شده است.


اندوه ابوبکر در غار ثور

[ویرایش]

آیه ۴۰سوره توبه به اندوه ابوبکر در غار ثور، هنگام هجرت از مکه به مدینه، که بر اثر غفلت از یاری خداوند در آن موقعیت بود اشاره دارد :
... اذ هما فی الغار اذ یقول لصـحبه لا تحزن ان الله معنا.. «اگر او (پیامبر) را یاری نکنید قطعا خدا او را یاری کرد هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند او را (از [[[[مکه]]) بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه که در غار (ثور) بودند وقتی به همراه خود می‌گفت اندوه مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید تایید کرد و کلمه کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمه خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر حکیم است.»
مقصود از «الغار» غار ثور و مقصود از «لصاحبه» ابوبکر است.

← دیدگاه تفسیر المیزان


کلمه" ثانی اثنین" به معنای یکی از آن دو تا است. و کلمه" غار" به معنای سوراخ وسیعی است که در کوه باشد، و مقصود از آن در اینجا غاری است که در کوه ثور قرار داشته، و این غار غیر از غاریست که در کوه حرا قرار داشت. و بنا بر اخبار بسیاری،رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قبل از بعثت، بسیاری از اوقات در آنجا بسر می‌برده. و مقصود از" صاحب- همراه" او بنا بر نقل قطعی ابو بکر است.
" اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا" مقصود از" حزن" اندوهی است که از ترس ناشی می‌شود، یعنی به همراهش گفت:
از ترس تنهایی و غربت و بی کسی و فراوانی دشمن و یک دلی دشمنان من، و اینکه مرا تعقیب کرده‌اند غم مخور که خدای سبحان با ماست، او مرا بر دشمنانم یاری می‌دهد.

نهی پیامبر

[ویرایش]

دستور نهی پیامبر -صلی الله علیه و آله وسلم - از حزن ابوبکر در سوره توبه بیان شده است:
... اذ هما فی الغار اذ یقول لصـحبه لا تحزن.. «اگر او (پیامبر) را یاری نکنید قطعا خدا او را یاری کرد هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند او را (از مکه) بیرون کردند و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه که در غار (ثور) بودند وقتی به همراه خود می‌گفت اندوه مدار که خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با سپاهیانی که آنها را نمی‌دیدید تایید کرد و کلمه کسانی را که کفر ورزیدند پست تر گردانید و کلمه خداست که برتر است و خدا شکست ناپذیر حکیم است.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۴۰..    
۲. روح المعانی، ج۵، ص۲۸۸.     .
۳. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبائی، ج۹، ص۳۷۴.    
۴. توبه/سوره۹، آیه۴۰.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبائی، ج۹، ص۳۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حزن ابوبکر».    جعبه ابزار