حزن بر منافع دنیایی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به شایسته نبودن حزن ، بر منافع از دست رفته دنیایی و به طور خاص اندوه مجاهدان جنگ احد ، برای از دست دادن منافع دنیایی (موقعیتهای مادی)اشاره شده است.


اندوه مجاهدان جنگ احد

[ویرایش]

در سوره آل عمران به اندوه مجاهدان جنگ احد ، برای از دست دادن منافع دنیایی (موقعیتهای مادی) اشاره شده است:
اذ تصعدون و لا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخرکم فاثـبکم غمـا بغم لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم...«[ياد كنيد) هنگامى را كه در حال گريز (از كوه) بالا مى‌رفتيد و به هيچ كس توجه نمى‌كرديد و پيامبر شما را از پشت‌سرتان فرا مى‌خواند پس (خداوند) به سزاى (اين بى‌انضباطى) غمى بر غمتان (افزود) تا سرانجام بر آنچه از كف داده‌ايد و براى آنچه به شما رسيده است اندوهگين نشويد و خداوند از آنچه مى‌كنيد آگاه است.»

← صحنه پايان احد


" تصعدون" از ماده" اصعاد" است كه به گفته" راغب " در كتاب مفردات به معنى راه رفتن در زمينهاى مسطح و يا به طرف بالا است در حالى كه" صعود" مخصوص رفتن به طرف بالا است و شايد به كار بردن اين ماده در آيه شريفه بخاطر اين است كه جمعى از فرار كنندگان از کوه بالا رفتند در حالى كه جمع ديگرى در بیابان پراكنده مى‌شدند.
در اين آیه خداوند صحنه پايان احد را به مسلمانان يادآورى مى‌كند و مى‌فرمايد بخاطر بياوريد هنگامى را كه بهر طرف پراكنده مى‌شديد و فرار مى‌كرديد و هيچ نگاه به عقب سر نمى‌كرديد كه ساير برادران شما در چه حالند در حالى كه پیامبر از پشت سر فرياد مى‌زد" الى عباد اللَّه الى عباد اللَّه فانى رسول اللَّه"" بندگان خدا به سوى من بازگرديد به سوى من بازگرديد من رسول خدايم"، ولى هيچ يك از شما به سخنان او توجه نداشتيد.
فَأَثابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ در اين هنگام غم و اندوه يكى پس از ديگرى به سوى شما رو آورد، اندوه بخاطر شكست، بخاطر از دست دادن جمعى از افسران و سربازان شجاع، بخاطر مجروحان و بخاطر شایعه شهادت پیامبر و واقعيت جراحات او، اينها همه نتيجه آن مخالفتها بود.
لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى‌ ما فاتَكُمْ وَ لا ما أَصابَكُمْ هجوم سيل غم و اندوه به سوى شما براى اين بود كه ديگر بخاطر از دست رفتن غنائم جنگى غمگين نشويد و از جراحاتى كه در ميدان جنگ در راه پيروزى به شما مى‌رسد نگران نباشيد.
وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ خدا از اعمال شما آگاه بود و به خوبى وضع اطاعت كنندگان و مجاهدان واقعى و هم چنين فراريان را مى‌داند، بنا بر اين هيچ يك از شما نبايد خود را فريب دهد و چيزى بر خلاف آنچه در ميدان احد واقع شده ادعا كند اگر براستى جزء دسته اول هستيد خدا را شكر گوئيد و در غير اين صورت از گناهان خود توبه كنيد.
[۲] []


حزن بر منافع از دست رفته دنیایی

[ویرایش]

شایسته نبودن حزن ، بر منافع از دست رفته دنیایی در سوره آل عمران آمده است:
... لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم...«(ياد كنيد) هنگامى را كه در حال گريز (از کوه ) بالا مى‌رفتيد و به هيچ كس توجه نمى‌كرديد و پیامبر شما را از پشت‌سرتان فرا مى‌خواند پس (خداوند) به سزاى (اين بى‌انضباطى) غمى بر غمتان (افزود) تا سرانجام بر آنچه از كف داده‌ايد و براى آنچه به شما رسيده است اندوهگين نشويد و خداوند از آنچه مى‌كنيد آگاه است.»
RTLجعبه ابزار