حزن بنیامین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم اندوه بنیامین، از برخورد ناشایست برادران با یوسف -علیه السلام:


برخورد ناشایست با برادران

[ویرایش]

اندوه بنیامین، از برخورد ناشایست برادران با یوسف -علیه السلام در سوره یوسف آمده است:
«و لما دخلوا علی یوسف ءاوی الیه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتـئس بما کانوا یعملون؛ و هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش ( بنیامین) را نزد خود جای داد (و) گفت من برادر تو هستم بنابراین از آنچه (برادران) می‌کردند غمگین مباش.»
(از توجه یوسف -علیه السلام - به برادرش با گفتن «فلاتبتئس» معلوم می‌شود که بنیامین از رفتار ناشایست برادرانش ناراحت و اندوهناک بوده است.)

← طرحی برای نگهداری برادر


سرانجام برادران وارد بر یوسف شدند، و به او اعلام داشتند که دستور تو را به کار بستیم و با اینکه پدر در آغاز موافق فرستادن برادر کوچک با ما نبود با اصرار او را راضی ساختیم، تا بدانی ما به گفته و عهد خود وفاداریم.
یوسف، آنها را با احترام و اکرام تمام پذیرفت، و به میهمانی خویش دعوت کرد، دستور داد هر دو نفر در کنار سفره یا طبق غذا قرار گیرند، آنها چنین کردند، در این هنگام بنیامین که تنها مانده بود گریه را سر داد و گفت: اگر برادرم یوسف زنده بود، مرا با خود بر سر یک سفره می‌نشاند، چرا که از یک پدر و مادر بودیم، یوسف رو به آنها کرد و گفت: مثل اینکه برادر کوچکتان تنها مانده است؟ من برای رفع تنهائیش او را با خودم بر سر یک سفره می‌نشانم! سپس دستور داد برای هر دو نفر یک اطاق خواب مهیا کردند، باز بنیامین تنها ماند یوسف گفت: او را نزد من بفرستید، در این هنگام یوسف برادرش را نزد خود جای داد، اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و دائما به یاد برادر از دست رفته اش یوسف می‌باشد، در اینجا پیمانه صبر یوسف لبریز شد و پرده از روی حقیقت برداشت، چنان که قرآن می‌گوید: " هنگامی که وارد بر یوسف شدند او برادرش را نزد خود جای داد و گفت: من همان برادرت یوسفم، غم مخور و اندوه به خویش راه مده و از کارهایی که اینها می‌کنند نگران مباش".
" لا تبتئس " از ماده" بؤس " در اصل بمعنی ضرر و شدت است، و در اینجا به معنی این است که اندوهگین و غمناک مباش! منظور از کارهای برادران که بنیامین را ناراحت می‌کرده است، بی مهری-‌هایی است که نسبت به او و یوسف داشتند، و نقشه‌هایی که برای طرد آنها از خانواده کشیدند، اکنون که می‌بینی کارهای آنها به زیان من تمام نشد بلکه وسیله‌ای بود برای ترقی و تعالی من، بنا بر این تو نیز دیگر از این ناحیه غم و اندوهی به خود راه مده.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۶۹..    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۰، ص۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حزن بنیامین».    جعبه ابزار