حسد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسد از رذائل اخلاقی است و از گناهان کبیره به شمار می‌رود. از آن در بابهایی نظیر صلات و شهادات سخن گفته‌اند.


معنی حسد

[ویرایش]

حسد ناخشنودی از موفقیت کسی و زوال نعمت او را تمنا کردن است.

صفت حسد

[ویرایش]

حسد از صفات بسیار زشت و از خطرناک‌ترین و بزرگ‌ترین گناهان و نخستین گناهی است که فرزند آدم ( قابیل ) بدان مبتلا گردید و بر اثر ابتلای به آن برادرش (هابیل) را کشت.
روایات متعددی از حسد با لحنی شدید نکوهش کردهو آن را از ریشه‌های کفر،نابود کننده ایمان، همچون آتش که هیزم را نابود می‌کندو آفت دینمعرفی کرده‌اند.
البته بنابر تصریح گروهی، حسد در صورتی که در گفتار یا کردار بروز کند، گناه کبیره به شمار رفته و حرام است و صرف خطور آن در قلب بدون ترتّب اثری بر آن، حرام نمی‌باشد.
[۱۰] مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.
[۱۱] الدرر النجفیة ج۳، ص۱۴۹-۱۵۰.

حسد از موانع قبولی نماز شمرده شده است.
تظاهر به حسد موجب زوال عدالت می‌گردد؛ در نتیجه شهادت حسود پذیرفته نمی‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رسائل الشهید الثانی (ق) ص۳۰۴.    
۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲.    
۳. رسائل الشهید الثانی (ق) ص۳۱۰.    
۴. رسائل الشهید الثانی (ق) ص۳۱۲.    
۵. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۳۶۵-۳۶۸.    
۶. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۳۳۹.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۳۶۵.    
۸. وسائل الشیعة ج۱۵، ص۳۶۶.    
۹. الدروس الشرعیة ج۲، ص۱۲۶.    
۱۰. مفاتیح الشرائع ج۲، ص۲۵.
۱۱. الدرر النجفیة ج۳، ص۱۴۹-۱۵۰.
۱۲. جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۲-۵۳.    
۱۳. مستمسک العروة ج۵، ص۶۱۷.    
۱۴. مسالک الافهام ج۱۴، ص۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۹۹-۳۰۰.    


رده‌های این صفحه : رذایل اخلاقی
جعبه ابزار