حق رجوع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع را حق رجوع می گویند که از حق رجوع در بابهایى نظیر تجارت، هبه و طلاق سخن گفته‏اند.


بیان حق رجوع

[ویرایش]

حق رجوع عبارت است از حق بازگشت و برهم زدن قرارداد در عقدهاى جایز، مانند هبه ، مضاربه و شرکت که در پى حکم شارع به جواز این نوع عقود، براى دو طرف عقد ثابت مى‏گردد.
همچنین حق بازگشت شوهر به همسر خود در طلاق رجعی و حق بازگشت زوجه به بذل خود در طلاق خلع.

حق رجوع در عقود جایز

[ویرایش]

حق رجوع در عقدهاى جایز به معناى جواز رجوع هر یک از دو طرف عقد و برهم زدن آن است، که حکمی شرعی است، نه حق به معناى اصطلاحى.

آثار حق رجوع در عقود جایز

[ویرایش]

نتیجه آن عدم قابلیت براى اسقاط و نقل و انتقال است. چنان که مصالحه بر آن نیز صحیح نیست.
[۳] العروة الوثقى‏ (تکملة)ج۳ص ۱۷۳.
[۴] حاشیه بر رساله ارث ص ۲۸


حکم شرعی یا حق اصطلاحی بودن حق رجوع

[ویرایش]

آیا حق رجوع زوج به زوجه در عده طلاق رجعى و نیز حق رجوع زوجه به بذل در طلاق خلع، حکمى شرعی است تا قابل اسقاط و مصالحه نباشد یا حقّى اصطلاحى، تا قابل اسقاط و مصالحه باشد؟ مسئله اختلافى است.
[۶] جامع الشتات ج۳،ص۱۵۱.
[۸] وسیلة النجاةص ۳۹۰.
[۹] وسیلة النجاةص۷۹۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. قواعد الاحکام ج۲ص ۴۰۸.    
۲. جامع المقاصد ج۹ص ۱۶۹.    
۳. العروة الوثقى‏ (تکملة)ج۳ص ۱۷۳.
۴. حاشیه بر رساله ارث ص ۲۸
۵. مصباح الفقاهة ج۶ص ۲۰۲.    
۶. جامع الشتات ج۳،ص۱۵۱.
۷. بلغة الفقیه ج۱ص ۲۰- ۲۲.    
۸. وسیلة النجاةص ۳۹۰.
۹. وسیلة النجاةص۷۹۶.منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۳۶.    
جعبه ابزار