حمل و نقل با فیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابرهه و لشکریانش از فیل، برای سواری و حمل و نقل در حمله به کعبه استفاده کردند.


مرکب ابرهه

[ویرایش]

«الم تر کیف فعل ربک باصحـب الفیل؛ آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران (لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند) چه کرد؟».
اصحاب الفیل» کسانی‌اند که به فرماندهی ابرهه برای تخریب کعبه، همراه با فیلهای جنگی به مکه هجوم آوردند.)

عاقبت اصحاب فیل

[ویرایش]

خداوند خانه خويش را از آسيب اصحاب فيل حفظ كرد و آنها را به عذابى دردناك مبتلا ساخت.
قرآن كريم با اختصاص سوره‌اى به داستان اصحاب فيل، چگونگى عذاب آنان را اين‌گونه بيان مى‌كند كه خداوند دسته‌هايى از پرندگان را با سنگهايى از گِل، به سوى آنان فرستاد تا با آنها اصحاب فيل را هدف قرار داده، نابود كنند: «واَرسَلَ عَلَيهِم طَيرًا اَبابيل • تَرميهِم بِحِجارَة مِن‌سِجّيل
سپس مى‌فرمايد: آنها بر اثر عذاب الهی مانند عَصْف مَأكول (زراعتى كه چهارپايان خورده و بر آن سرگین انداخته و لگدمال كرده باشند، برگ پوسيده درختان، خورده‌كاه) شدند: «فَجَعلَهُم كَعَصف مَأكول»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیل/سوره۱۰۵، آیه۱.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، التبیان، ج۱۰، ص۴۰۹.    
۳. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج۲۴، ص۶۰۵.    
۴. سوره فیل(۱۰۵)،آیه(۳‌‌۴)    
۵. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج‌۲۴، ص‌۶۱۵.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان، ج‌۱۰، ص‌۴۴۷.    
۷. سوره فیل(۱۰۵)،آیه۵    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حمل و نقل»    جعبه ابزار