خبر ثقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر ثقه به معنی خبر شخص مورد اطمینان از جهت راست گویی می باشد.


تعریف خبر ثقه

[ویرایش]

خبر ثقه، خبر واحدی است که راوی آن ثقه - مورد اطمینان از نظر راست گویی - باشد.

ثقه و موثق

[ویرایش]

«ثقه» همیشه صفت راوی است و ثقه بودن راوی ممکن است برای شنونده احراز گشته یا در کتاب های رجالی به آن تصریح شده باشد؛ به خلاف «خبر موثق» که وصف «موثق» غالباً صفت خود خبر است و راویان آن باید در کتاب های رجال توثیق شده باشند.

ملاک حجیت خبر ثقه

[ویرایش]

درباره ملاک حجیت خبر واحد اختلاف است.

← نظر مشهور


بعضی هم چون مرحوم شیخ انصاری، مظفر و مشهور اصولیون متأخر می گویند: ملاک حجیت خبر، مطلق وثاقت راوی است؛ یعنی همین قدر که به راست گویی راوی اطمینان باشد، می توان به آن حدیث عمل کرد، هر چند راوی عادل نباشد؛ بنا بر این، تنها اطمینان به دوری وی از دروغ گویی کافی است، ولو اینکه اطمینان و وثوق به متن روایت پیدا نشود (ثقه بودن راوی موضوعیت دارد).

← نظر دیگران


اما عده ای دیگر، ملاک حجیت خبر واحد را وثوق و اطمینان به صدور متن روایت از معصوم علیه السلام می دانند، چه راوی خبر، ثقه باشد چه نباشد؛ یعنی وثوق و اطمینان به صدور روایت از معصوم موضوعیت دارد و ثقه بودن راوی طریق به آن است و بس، و خود آن، موضوعیت ندارد.

← نتیجه


در جایی که وثاقت راوی ملاک باشد، به آن، خبر ثقه، و در جایی که وثاقت متن مورد نظر باشد، به آن، خبر موثق گفته می شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، ج۲، ص ۸۱.    
۲. فرائدالاصول، ج۱، ص ۱۲۵.    
۳. معالم الدین وملاذ المجتهدین، ص ۲۱۶.    
۴. اصول الفقه، ج۲، ص ۸۱.    
۵. المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص ۲۸۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار