خزامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخُزامی‏ به ضم خاء گیاهی خوش بو می‌باشد. و از آن به مناسبت در باب حج نام برده‏اند.


معنی خُزامی

[ویرایش]

گیاه خزامی‏ دارای ساقه‏ای بلند و برگهایی کوچک و گلی سرخ رنگ است که در فارسی «خیری صحرایی» نامیده می‏شود.
[۲] لغت نامه دهخدا واژه «خزاما و خزامی»


احکام خُزامی

[ویرایش]

از محرمات احرام بوییدن گیاهان خوش بو، همچون گل محمدی است. بعضی اقسام گیاهان صحرایی، از جمله خزامی‏ از حرمت استثنا شده‏اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب ج۱۲، ص۱۷۶.    
۲. لغت نامه دهخدا واژه «خزاما و خزامی»
۳. جواهر الکلام ج۲۰، ص۳۹۹.    
۴. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۵۵.    
جعبه ابزار