خزینة الجواهر فی زینة المنابر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:علی اکبر نهاوندی


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در سه بخش؛ اصول دین، فروع دین و اخلاق، نگارش یافته و در هر بخش، آیات، روایات، مواعظ و حکایات مربوط به آن بخش به ترتیب آورده شده است. این کتاب مشتمل بر شرح و تفسیر ۴۰ آیه و ۷۷ روایت و ۸۰ موعظه و ۲۰۰ حکایت است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

نگارش این کتاب در سال ۱۳۳۶ هـ. ق. به پایان رسید و به قطع وزیری و در ۷۲۲ صفحه، از طرف انتشارات کتابفروشی اسلامیه به زیور طبع آراسته گردیده است.

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار