خلا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلا به فتح خاء گیاه تازه می‌باشد. این عنوان به مناسبت در باب حج به کار رفته است.


معنی خَلا

[ویرایش]

خلا به معنی گیاه تازه است ولی برخی لغویان خلا را به گیاه خشک تعریف کرده‏اند.
[۱] غريب الحديث ج۴، ص۱۲۴.


احکام خلا

[ویرایش]

کندن درختان و گیاهان حرم حرام است؛ لیکن بعضی فقها به استناد برخی روایات با مضمون نهی از کندن خلا در حرم، حرمت را به کندن درختان و گیاهان تازه اختصاص داده و کندن درختان و گیاهان خشکیده را جایز دانسته‏اند.
از این دلیل جوابهایی داده شده است که یکی از آنها تعریف خلا به گیاه خشک توسط بعضی لغویان می‏باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غريب الحديث ج۴، ص۱۲۴.
۲. الروضة البهیة ج۲، ص۲۴۵.    
۳. مدارک الاحکام ج۷، ص۳۷۱.    
۴. مستند الشیعة ج۱۱، ص۴۰۳.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۴۱۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۷۵.    
جعبه ابزار