خمیازه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخمیازه‏ حالت خواب آلودگی است. از آن به مناسبت در باب صلات سخن گفته‏ اند.


معنی خمیازه

[ویرایش]

خمیازه به معنی دهن درّه می‌باشد.

احکام خمیازه

[ویرایش]

خمیازه کشیدن در نماز مکروه است، هرچند به صورت غیر ارادی باشد؛ چون مقدمات آن، مانند پرخوری در اختیار انسان است.خمیازه در حال طواف نیز کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۱، ص۸۵.    
۲. الحدائق الناضرة ج۹، ص۵۷.    
۳. دلیل الناسک ص۴۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۵۰۴-۵۰۵.    
جعبه ابزار