ذو الحلیفه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذوالحُلَیفَه، از میقاتهای عمرۀ تمتّع می‌باشد.
ذوالحلیفه در هشت کیلومتری جنوب مسجد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله قرار دارد و امروزه با توجه به توسعۀ مدینه در حاشیۀ شهر قرار گرفته است. عنوان یاد شده در باب حج به کار رفته است.


میقات بودن ذوالحلیفه در حال اختیار

[ویرایش]

ذوالحلیفه در حال اختیار (بدون ضرورت) میقات عمرۀ تمتّع و عمرۀ مفرده برای مردم مدینه و کسانی است که از مدینه به مکّه می‌روند.
در اینکه میقات، خصوص مسجدِ واقع در این محل است که معروف به «مسجد شجره» است یا اعم از مسجد و اطراف آن، اختلاف است.

حکم جنب و حائض در احرام از ذوالحلیفه

[ویرایش]

بنابر قول نخست، جنب و حائض، بنابر تصریح گروهی از فقها باید در حال عبور از مسجد محرم شوند و در صورت عدم امکان، از بیرون مسجد محرم می‌گردند.
برخی گفته‌اند: در این صورت، احرام را تا جُحفه به تأخیر انداخته و در جحفه محرم می‌شوند.
برخی نیز احتیاط را در جمع بین آن دو (احرام از بیرون مسجد و تجدید آن در جحفه) دانسته‌اند.
بعضی هم گفته‌اند: حائضی که از حیض پاک شده و نیز جنب در صورتی که نتوانند در حال عبور از مسجد محرم شوند و برای غسل دسترسی به آب نداشته باشند و امکان صبر تا پیدا شدن آب نیز نباشد، جهت دخول به مسجد، تیمّم کرده و در داخل مسجد محرم می‌شوند.
[۷] مناسک حج (مراجع) ص۱۱۰، م۲۰۴.


میقات مردم مدینه در حال ضرورت

[ویرایش]

میقات مردم مدینه در حال ضرورت، مانند بیماری و ناتوانی، جحفه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۰۷-۱۰۹.    
۲. العروة الوثقیٰ ج۴، ص۶۳۰.    
۳. معتمد العروة ج۲، ص۳۲۸.    
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۰۹.    
۵. مستند الشیعة ج۱۱، ص۱۸۳.    
۶. العروة الوثقیٰ ج۴، ص۶۳۲.    
۷. مناسک حج (مراجع) ص۱۱۰، م۲۰۴.
۸. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۷۱۲.    جعبه ابزار