ذکر خدای متقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذکر خدا از صفات متقین می باشد که در قرآن ذکر شده است.


ذکر خدا

[ویرایش]

پارسایان، هنگام ارتکاب عمل ناشایست و ستم به خویشتن، خدا را یاد می کنند.
... اعدت للمتقین• والذین اذا فعلوا فـحشة او ظـلموا انفسهم ذکروا الله...و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است. •و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند، یا به خود ستم کنند، به یاد خدا می‌افتند؛ و برای گناهان خود، طلب آمرزش می‌کنند -و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟- و بر گناه ، اصرار نمی‌ورزند، با اینکه می‌دانند. .

صفات متقین

[ویرایش]

سپس در آیه بعد اشاره به یکى دیگر از صفات پرهیزکاران کرده ، مى گوید: ((و هنگامى که مرتکب عمل زشتى شوند یا به خود ستم کنند (هر چه زودتر) به اید خدا مى افتند و براى گناهان خود آمرزش مى طلبند)) ((و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا)).
((فاحشة )) از ماده فحش و فحشاء به معنى هر عمل بسیار زشت است و انحصار به اعمال منافى عفت ندارد زیرا در اصل به معنى ((تجاوز از حد)) است که هر گناهى را شامل مى شود.
در آیه فوق اشاره به یکى دیگر از صفات پرهیزکاران شده که ((آنها علاوه بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتکب گناهى شوند به زودى به یاد خدا مى افتند و توبه مى کنند و هیچگاه اصرار بر گناه نمى ورزند)).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۵.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «ذکر خدای متقین»    جعبه ابزار