ربوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنظور کالاها و معاملاتی هست که در آن ربا جریان دارد.


معنای ربوی

[ویرایش]

رَبَوی وصف کالا یا عقد است.

ربوی در اصطلاح فقه

[ویرایش]

ربوی گاه وصف جنس مورد معامله قرار می‏گیرد و گفته می‏شود: جنس ربوی. مراد از آن کالایی است که ربای معاملی در آن جریان دارد.

← قول مشهوردر کالای ربوی


به قول مشهور، کالای ربوی عبارت از کالای پیمانه‌ای و وزنی است.

← عدم جریان ربا در شمارشی، متری و مشاهده‌ای


کالایی که با شمارش، متر و یا مشاهده معامله می‏شود، ربوی به شمار نمی‏رود و در نتیجه ربای معاملی در آن جریان ندارد.

← معامله ربوی


عنوان ربوی گاهی نیز وصف معامله و عقد قرار گرفته و گفته می‏شود: معامله ربوی یا قرض ربوی، که مراد، معامله یا قرضی است که ربا در آن صورت گرفته است.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت،ج۴،ص۵۷.    

جعبه ابزار