رعایت فواصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرعایت فواصل یکی از اسباب ایجاز حذف است.


تعریف

[ویرایش]

به منظور رعایت فاصله‌ها و ایجاد تناسب در وزن آیات ، گاهی حرف یا حروفی از آخر کلمه حذف می‌شود؛ مانند:
۱. (ما ودعک ربک وما قلی) که در اصل «و ما قلاک» بوده است؛
۲. (واللیل اذا یسر) که در اصل «یسری» بوده است.
[۵] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۱۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ضحی/سوره۹۳، آیه۳.    
۲. فجر/سوره۸۹، آیه۴.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۳، ص۱۰۷.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۱۹۲.    
۵. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص۱۸۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «رعایت فواصل».    جعبه ابزار