رمضانعلی شاکری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرمضان علی شاکری در سال ۱۳۰۳ ش در قوچان به دنیا آمد. وی سرپرستی کتابخانه آستان قدس رضوی را بر عهده گرفته بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«رمضان علی شاکری» در سال ۱۳۰۳ ش در قوچان به دنیا آمد. از سال ۱۳۱۹ به عنوان آموزگار دبستان مهرداد قوچان استخدام شد و در سال ۱۳۲۳ به مشهد منتقل گردید. در سال ۱۳۳۷ به کتاب خانه عمومی فرهنگ مشهد انتقال یافت و به مدت هشت سال مسئول کتاب خانه مذکور بود. وی در سال ۱۳۵۴ بازنشسته و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دعوت تولیت آستان قدس رضوی، ابتدا به عنوان مشاور اداری و از سال ۱۳۵۹ به سرپرستی کتاب خانه آستان قدس رضوی منصوب شد. ایشان تا سال ۱۳۷۶ در این سمت بود تا این که به درخواست خود از این عنوان کناره گیری کرد. در همین سال، از طرف مرکز خراسان شناسی وابسطه به آستان قدس، دعوت به همکاری شد و به صورت پاره وقت اعلام آمادگی نمود.

آثار

[ویرایش]

۱- فهرست کتب خطی کتاب خانه عمومی فرهنگ و هنر مشهد؛
۲- سیاحت شرق یا زندگی نامه آقا نجفی قوچانی (تصحیح)؛
۳- گنج هزار ساله کتاب خانه مرکز آستان قدس رضوی، قبل و بعد از انقلاب؛
۴- مطالعه‌ای در احوال و آثار عارف ربانی حیدر آقا طباح تهرانی متخلص به معجزه؛
۵- مزاری در آغوش تاریخ؛
۶- اترک نامه؛ تاریخ جامع قوچان؛
۷- انقلاب اسلامی مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهوری اسلامی؛
۸- تاریخچه کتاب خانه عمومی فرهنگ و هنر مشهد در پنجاه سال؛
۹- اصول مقدمات کتاب داری یا کتاب داری آسان؛
۱۰- واقفین عمده کتاب به کتاب خانه‌های آستان قدس رضوی؛
۱۱- جغرافیای تاریخی قوچان؛
۱۲- حیات الاسلام فی احوال آیت الملک العلام؛
۱۳- ایران همیشه بهار؛
۱۴- سیاحت غرب یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ (تصحیح).

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تاریخ اسلامی ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار