روباه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افروباه یکی از حیوانات معروف و درنده می باشد.از آن در بابهاى طهارت، صلات، حج، تجارت و صید و ذباحه سخن گفته ‏اند.


احکام روباه

[ویرایش]


← حرام گوشت


روباه از حیوانات درنده و حرام گوشت و بنابر قول برخى از مسخ شدگان است.

← تذکیه روباه


بنابر قول مشهور متأخران، روباه پاک و تذکیه پذیر است؛
[۴] [http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۳۶/۱۹۹/والثعلب جواهرالکلام ج۳۶، ص۱۹۹<.]
لیکن نماز گزاردن با لباس تهیه شده از پوست و موى آن صحیح نیست.
[۶] مفتاح الکرامة ج۳، ص۲۴۵.
[۷] مفتاح الکرامة ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.


← مردار روباه در چاه آب


بنابر قول مشهور قدما، چنانچه روباهى در چاه آب بیفتد و بمیرد، با کشیدن چهل دلو آب، چاه پاک مى‏ شود.

← خرید و فروش روباه


در جواز خرید و فروش روباه اختلاف است.

← کشتن روباه توسط محرم


کشتن روباه در حال احرام حرام و موجب ثبوت کفاره است. کفّاره آن یک گوسفند مى‏ باشد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۹۴.    
۲. من لایحضره الفقیه ج۳، ص۳۳۶.    
۳. جواهرالکلام ج۶، ص۸۱.    
۴. [http://lib.eshia.ir/۱۰۰۸۸/۳۶/۱۹۹/والثعلب جواهرالکلام ج۳۶، ص۱۹۹<.]
۵. جواهرالکلام ج۸، ص۱۰۲-۱۰۶.    
۶. مفتاح الکرامة ج۳، ص۲۴۵.
۷. مفتاح الکرامة ج۳، ص۲۴۸-۲۴۹.
۸. جواهر الکلام ج۱، ص۲۳۳.    
۹. جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۴.    
۱۰. الروضة البهیة ج۲، ص۲۳۶.    
۱۱. الروضة البهیة ج۲، ص۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۱۵۳-۱۵۴.    
جعبه ابزار