زائدة بن مهاجر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی زائدة بن مُهاجِر را یکی از شهدای کربلا می دانند.


بررسی شهادت زاده

[ویرایش]

در زیارت رجبیه بر وی به عنوان شهید کربلا چنین درود فرستاده شده است: «السَّلامُ عَلی زَائدَةِ بْنِ مُهاجِرٍ».
[۱] الاقبال ج۳، ص۳۴۶.

ولی دیگر منابع، نامی از او نبرده ‏اند. تنها برخی نویسندگان معاصر با توجّه به آنچه در زیارت رجبیه آمده است، احتمال داده ‏اند که او همان یزید بن زیاد بن مهاجر -مظاهر، مصاهر-، معروف به ابوشعثای کندی باشد.
[۳] انصار الحسین، ص ۱۱۷.
[۴] انصار الحسین، ص۱۶۳.
[۵] فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱.
[۶] فرهنگ عاشورا، ص۱۹۳.
[۷] وسیلة الدارین، ص۱۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاقبال ج۳، ص۳۴۶.
۲. بحارالانوار ج۹۸، ص۳۴۱.    
۳. انصار الحسین، ص ۱۱۷.
۴. انصار الحسین، ص۱۶۳.
۵. فرسان الهیجاء ج۱، ص۱۴۰-۱۴۱.
۶. فرهنگ عاشورا، ص۱۹۳.
۷. وسیلة الدارین، ص۱۳۹.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۱۶۴.

جعبه ابزار