زاویه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزاویه همان گوشه است که کنج نامیده می شود.


معنای زاویه‏

[ویرایش]

زاویه همان گوشه است.

← کاربرد زاویه در فقه


عنوان یاد شده در باب حج به کار رفته است.

← احکام زاویه


مستحب است حاجی پس از اتمام مناسک حج و بازگشت از منی‏ به مکه، داخل کعبه شود و در هر یک از چهار گوشه درون کعبه دو رکعت نماز بگزارد و پس از آن دعاى وارد شده را بخواند و ارکان کعبه بویژه رکن یمانی را استلام کند.برخى، کیفیت آن را بدین گونه ذکر کرده‏اند: از گوشه‏اى که پله در آن قرار دارد آغاز مى‏کند؛ پس از آن، زاویه غربى؛ سپس رکن یمانی و در نهایت، زاویه‏اى که حجرالأسود در آن واقع است.
[۲] المهذب ج۱، ص۲۶۳-۲۶۴.
برخى قدما، علاوه بر گزاردن نماز و خواندن دعاى مأثور در چهار زاویه درون کعبه، این اعمال را ذکر کرده‏اند: رو کردن به زاویه‏اى که پله در آن قرار گرفته و تلاوت سوره‏اى از قرآن و سجده کردن و گزاردن چهار رکعت نماز با رکوع و سجود طولانى و تکرار همین عمل به ترتیب در زاویه غربى، یمانى و حجرالأسود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۰، ص۶۰.    
۲. المهذب ج۱، ص۲۶۳-۲۶۴.
۳. کشف اللثام ج۶، ص۲۶۷-۲۶۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۲۵.    
جعبه ابزار