ساختمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افساختمان به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین می باشد.
از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، تجارت، صلح، شفعه و ارث سخن گفته‏اند.


احکام ساختمان در باب طهارت

[ویرایش]

اشیاى غیر منقول، همچون ساختمان در صورت نجس شدن، با شرایطى با تابش نور مستقیم خورشید پاک مى‏شوند.

احکام ساختمان در باب تجارت

[ویرایش]

کسى که ساختمانى را مى‏فروشد، زمین و همه طبقات آن؛ اعم از بالا و پایین، داخل در معامله است؛ مگر آنکه هر طبقه مستقل، و شواهد و قراینى بر خروج آن از معامله وجود داشته باشد. همچنین آنچه جزء ساختمان به شمار مى‏رود، مانند درها و دیگر ابزار و تجهیزات به کار رفته در آن داخل در معامله است.

احکام ساختمان در باب صلح

[ویرایش]

مشرف ساختن ساختمان بر ساختمانى دیگر جایز است، هرچند موجب کاهش روشنایى ملک مجاور گردد.
[۴] رسائل و مسائل ج۲، ص۴۱۱.


احکام ساختمان در باب شفعه

[ویرایش]

چنانچه شریک سهم خود را از زمینى که ساختمان در آن بنا شده بفروشد، براى شریک او حق شفعه در ساختمان نیز به تبع زمین ثابت مى‏شود.

احکام ساختمان در باب ارث

[ویرایش]

به قول مشهور، زوجه از زمین ارث نمى‏برد، لیکن از قیمت ساختمان بنا شده در آن ارث مى‏برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۶، ص۲۶۱.    
۲. جواهر الکلام ج۲۳، ص۱۲۹ تا۱۳۱.    
۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۴۴.    
۴. رسائل و مسائل ج۲، ص۴۱۱.
۵. جواهر الکلام ج۳۷، ص۲۴۷.    
۶. مسالک الافهام ج۱۳، ص۱۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۳۴۶.    

رده‌های این صفحه : ارث | تجارت | شفعه | صلح | طهارت | فقه
جعبه ابزار