سد ذوالقرنین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذوالقرنین، یکی از اشخاصی است که نامش در قرآن بوده و داستان هایی از او و مقابله او با یأجوج و مأجوج ذکر شده است.


آثار ذوالقرنین

[ویرایش]

سد ذوالقرنین از آثار باقی مانده از دوران وی تا آخرالزمان است.
قالوا یذاالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا ؛ فما اسطعوا ان یظهروه و ما استطعوا له نقبا ؛ قال هذا رحمة من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء.... (مقصود از «فاذا جاء وعد ربی» ـ همان گونه که مفسران نیز گفته‌اند ـ وعده خدا به وقوع قیامت است. بنابراین،آیه دلالت می‌کند بر این که سد ذوالقرنین تا نزدیک وقوع قیامت تداوم خواهد داشت.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المیزان، ج۱۳، ص۳۶۶.    
۲. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۹۷.    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش بس».    جعبه ابزار