سراح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسَراح از جمله الفاظی است که در فقه کاربرد دارد.‏


معنای سراح

[ویرایش]

سَراح کنایه از طلاق است.
واژه «سَراح» در قرآن کریم کنایه از طلاق به کار رفته است.

کاربرد سَراح در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طلاق سخن گفته‏اند.
به قول مشهور، طلاق تنها با لفظ صریح در آن تحقق مى‏یابد و این لفظ نزد فقهای شیعه، تنها واژه «طلاق» است. بنابر این، نزد مشهور امامیه، طلاق با واژه «سراح» محقق نمى‏شود؛ لیکن نزد مخالفان (اهل سنت) واژه «سراح» نیز از الفاظ صریح طلاق بر شمرده شده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۴۹.    
۲. الإنتصار ص۳۰۰-۳۰۱.    
۳. المبسوط ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.    
۴. الحدائق الناضرة ج۲۵، ص۱۹۹-۲۰۴.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۲۴-۴۲۵.    
جعبه ابزار