سلطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچیرگی و غلبه بر کسى یا چیزى را ‏سلطه گویند. از آن در بسیارى از ابواب فقه سخن گفته‏اند.


تعریف سلطه

[ویرایش]

سلطه یا سلطنت عبارت است از استیلا و چیرگی بر کسى یا چیزى به سببى.

اسباب سلطه

[ویرایش]


← ولایت


از مهم‏ترین اسباب سلطهانسان، ولایت است، مانند ولایت پیامبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله و خاندان پاک آن حضرت بر تمامى خلق، ولایت حاکم شرع بر امور حسبی ، ولایت پدر بر فرزند نابالغ یا دیوانه که از آثار آن جواز تصرف در اموال آن دو است و نیز ولایت وى بر دختر بالغ باکره در امر ازدواج و ولایت وصی بر متعلق وصیت.

← حق


ثبوت حق براى کسى موجب سلطه او در قلمرو حق است، مانند حق خیار که موجب سلطه دارنده این حق بر ابطال معامله است و یا حق قصاص که سبب سلطه صاحب حق بر جنایتکار، جهت استیفای حق قصاص مى‏باشد.

← ملکیت


مالکیت موجب مى‏شود مالک بر ملک خود سلطه پیدا کرده و هر گونه تصرفى در آن بکند. مفاد قاعده سلطنت همین است.

موانع سلطه

[ویرایش]


← کفر


به تصریح آیه شریفه «لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلکافِرینَ عَلى المُؤمِنینَ سَبیلًا؛

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۲۷-۵۲۸.    
جعبه ابزار