سنت ظنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنت ظنی به احادیث ظنّی - از جهت سند یا دلالت - حکایت کننده از سنّت معصوم علیه‌السّلام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

سنت ظنی، مقابل سنت قطعی و به معنای خبرها و احادیثی است که از سنت واقعی (قول، فعل و تقریر معصوم) حکایت نموده و از نظر سند و یا دلالت ظنی می‌باشد.

نکته

[ویرایش]

بیشتر احادیث از نظر صدور آنها از معصوم علیه‌السّلام ظنی می‌باشد، زیرا اخبار متواتر و نیز اخبار همراه با قرینه قطعی کم است.
احادیثی که در مراد معصوم علیه‌السّلام ظهور دارد از مصادیق سنت ظنی الدلالة بوده و حجت می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج۳، ص۲۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «سنت ظنی».جعبه ابزار