سند

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سند همان زنجیره ی راویان حدیث است كه متن را از معصوم خبر می دهند.
قال ابن جماعه: و اخذه اما من السند و هو ما ارتفع و علا من سفح الجبل لان المسند یرفعه الی قائله، او من قولهم فلان سند ای معتمد، فسمی الاخبار عن طریق المتن سنداً لاعتماد الحفاظ فی صحه الحدیث و ضعفه الیه.
[۱] قواعد التحدیث ص ۲۰۱ نقل از: ابن جماعه و طیبی.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قواعد التحدیث ص ۲۰۱ نقل از: ابن جماعه و طیبی.


منبع

[ویرایش]

كاظم مدير شانچى - علم الحديث، ص۲۰۶.
سایت اندیشه قم    



جعبه ابزار