سهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنخوابیدن و بیدار ماندن در تمام شب را سَهَر می‌گویند که به مناسبت از آن در باب‌های صلات و تجارت سخن گفته‌اند.


معنای سَهَر

[ویرایش]

سَهَر به معنی شب بیدار ماندن می‌باشد.

احکام سَهَر

[ویرایش]


← شب بیدار ماندن برای عبادت و تحصیل علم


نخوابیدن و بیدار ماندن در تمام شب، جز براى عبادت و تحصیل علم مکروه است.
[۱] نزهة الناظر، ص۴۶.

در حدیثى از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله آمده است: «بیدار ماندن در شب (شایسته) نیست، مگر در سه مورد: تلاوت قرآن، تحصیل علم و زفاف».
خوابیدن تمام شب مکروه است.
[۳] هدایة الأمة ج۳، ص۱۹۹.


← شب بیدار ماندن جهت کسب و کار


بیدار ماندن تمام شب جهت کسب و کار کراهت دارد.
[۴] تذکرة الفقهاء ج۱۲، ص۱۸۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. نزهة الناظر، ص۴۶.
۲. وسائل الشیعة ج۲۰، ص۹۲-۹۳.    
۳. هدایة الأمة ج۳، ص۱۹۹.
۴. تذکرة الفقهاء ج۱۲، ص۱۸۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۶.    
جعبه ابزار