سوره شوری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشوری‏؛ سوره (حم عسق‏): چهل و دومین ‏سوره قرآن کریم می‌باشد. از آن به مناسبت در باب صلات سخن گفته‏اند.


فضیلت تلاوت سوره شوری

[ویرایش]

سوره شوری‏ از حوامیم و خواندن آن در نمازهای نافله، بویژه نماز شب مستحب است. در روایتی از امام صادق علیه السّلام آمده است: «هرکس سوره حم عسق را بخواند، خداوند در روز قیامت او را بر می‏انگیزد، در حالی که صورتش همچون برف (سفید) یا خورشید (نورانی) است و چون در پیشگاه حق تعالی می‏ایستد، خداوند خطاب به او می‏فرماید: بنده من بر تلاوت این سوره مداومت کردی تا اینکه می‏فرماید: او را به بهشت ببرید».
[۱] کشف الغطاء ج۳، ص۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشف الغطاء ج۳، ص۴۷۸.
۲. المبسوط ج۱، ص۱۰۸.    
۳. وسائل الشیعة ج۶، ص۲۵۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۳۵-۷۳۶.    
جعبه ابزار