سوره نساء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین سوره، چهارمین سوره قرآن است در «مدینه» نازل شده و داراى ۱۷۷ آیه است.اين سوره از نظر تعداد كلمات و حروف ، طولانى ترين سوره هاى قرآن بعد از سوره بقره است.


محل نزول سوره

[ویرایش]

تمام آیات اين سوره (به استثناى آیه ۵۸ طبق نقل بعضى از مفسران ) در مدینه نازل شده است و از نظر ترتيب نزول بعد از سوره ممتحنه قرار دارد.


فضیلت تلاوت

[ویرایش]

در مورد فضیلت تلاوت این سوره گفته شده است :
پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) طبق روایتى فرمود: «هر کس سوره نساء را بخواند گویا به اندازه هر مسلمانى که طبق مفاد این سوره ارث مى برد، در راه خدا انفاق کرده است و همچنین پاداش کسى را که برده اى را آزاد کرده به او مى دهند».
[۳] «مجمع البیان»، ابتداى سوره نساء ـ «مستدرک الوسائل»، جلد ۴، صفحه ۳۳۸، چاپ آل البیت ـ «مصباح کفعمى»، صفحه ۴۳۹، انتشارات رضى، قم، ۱۴۰۵ هـ ق.


روایات مشابه روایت فوق وجود دارد.،
[۴] «وسائل الشیعه»، جلد ۷، صفحه ۴۰۹، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد ۸۶، صفحه ۳۴۹ و جلد ۸۹، صفحه ۲۷۳.


علت نامگذاری سوره

[ویرایش]

نظر به اينكه بحثهاى فراوانى در مورد احكام و حقوق زنان در آن طرح شده به سوره ((نساء)) ناميده شده است .

محتوای سوره

[ویرایش]

به طور کلى بحث هاى مختلفى که در این سوره مطرح شده، به چهارده بخش تقسیم مى شود:
۱ ـ دعوت به ایمان و عدالت و قطع رابطه دوستانه با دشمنان سرسخت.
۲ ـ قسمتى از سرگذشت پیشینیان براى آشنائى هر چه بیشتر به سرنوشت جامعه هاى نا سالم.
۳ ـ حمایت از کسانى که نیازمند به کمک هستند، مانند یتیمان، و دستورهاى لازم براى نگاهدارى و مراقبت از حقوق آنها.
۴ ـ قانون ارث بر اساس یک روش طبیعى و عادلانه در برابر شکل بسیار زننده اى که در آن زمان داشت و به بهانه هاى مختلفى افراد ضعیف را محروم مى ساختند.
۵ ـ قوانین مربوط به ازدواج و برنامه هائى براى حفظ عفت عمومى.
۶ ـ قوانین کلى براى حفظ اموال عمومی.
۷ ـ کنترل و نگهدارى و بهسازى نخستین واحد اجتماع یعنى محیط خانواده.
۸ ـ حقوق و وظائف متقابل افراد جامعه در برابر یکدیگر.
۹ ـ معرفى دشمنان جامعه اسلامی و بیدار باش به مسلمانان در برابر آنها.
۱۰ ـ حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبر چنین حکومتى.
۱۱ ـ تشویق مسلمانان به مبارزه با دشمنان شناخته شده.
۱۲ ـ معرفى دشمنانى که احیاناً فعالیت هاى زیر زمینى داشتند.
۱۳ ـ اهمیت هجرت و لزوم آن به هنگام روبرو شدن با یک جامعه فاسد و غیر قابل نفوذ.
۱۴ ـ مجدداً بحث هائى درباره ارث و لزوم تقسیم ثروت هاى متراکم شده در میان وارثان.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آیة الله مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،ج۳،ص۲۷۳.    
۲. آیة الله مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،ج۳،ص۲۷۵.    
۳. «مجمع البیان»، ابتداى سوره نساء ـ «مستدرک الوسائل»، جلد ۴، صفحه ۳۳۸، چاپ آل البیت ـ «مصباح کفعمى»، صفحه ۴۳۹، انتشارات رضى، قم، ۱۴۰۵ هـ ق.
۴. «وسائل الشیعه»، جلد ۷، صفحه ۴۰۹، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد ۸۶، صفحه ۳۴۹ و جلد ۸۹، صفحه ۲۷۳.
۵. آیة الله مکارم شیرازی،تفسیر نمونه،ج۳،ص۲۷۳.    
۶. آیة الله مکارم سیرازی،تفسیر نومنه،ج۳،ص۲۷۳-۲۷۵.    
جعبه ابزار