سویق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسویق آرد پخته شده را سویق نامیده می‌شود که از جمله برترین سحری برای کسی است که می‌خواهد روزه بگیرد، و در روایات غذای پیامبران شمرده شده است.


معنای سَویق

[ویرایش]

آرد پخته شده و بو داده سویق می‌گویند که همان قاووت می‌باشد.

کاربرد سَویق در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى صوم، حج و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

سَویق غذای پیامبران

[ویرایش]

در روایات، سویق، غذاى پیامبران معرفى و براى آن، خواص و فواید زیادى ذکر شده است، از جمله: محکم شدن استخوان و روییدن گوشت؛ پاکسازى معده و پیشگیرى از هفتاد نوع درد.

احکام سَویق

[ویرایش]


← استحباب خوردن سویق


سحری خوردن براى کسى که مى‏خواهد روزه بگیرد، مستحب است. برترین سحرى، خوردن سویق و خرما است؛
[۳] مفاتیح الشرائع ج۱، ص۲۵۶.
چنان که افطار (گشودن روزه) نیز با آن مستحب است.

← صدقه دادن سویق برای محرم


اگر در حال احرام بر اثر دست کشیدن به محاسن یا سر، مویى از آن کنده شود، باید یک کف دست طعام یا به تصریح برخى، سویق به فقیر صدقه دهد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۲۵، ص۱۴-۱۷.    
۲. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۱۴۶.    
۳. مفاتیح الشرائع ج۱، ص۲۵۶.
۴. وسائل الشیعة ج۱۰، ص۱۵۶.    
۵. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۵۱۹-۵۲۰.    
۶. کتاب الحج (گلپایگانی) ج۲، ص۱۹۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۵.    
جعبه ابزار