شکایت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشكایت به معنای ابراز ناخشنودى از چیزى یا كسى و طرح دعوا علیه كسى در دادگاه میگویند


محل بحث شکایت در فقه

[ویرایش]

از شكایت به معناى نخست به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات و تجارت سخن گفته‏‌اند.

شکایت از بیماری

[ویرایش]

از آداب بیمار ى، پنهان داشتن مرض و شكایت نبردن نزد دیگران با كلماتى همچون «به بیمارى و بلایى دچار شده‌ام كه هیچ كس بدان دچار نشده است» مى‌‏باشد. البته- بر اساس آنچه در روایات آمده- صرف بازگو كردن بیمارى شکوه به شمار نمى‌‏رود؛ چنان كه شكایت كردن نزد مؤمن از بیمارى و اصولا از هر مشكلى كه براى فرد پیش آمده، جایز است؛ بلكه اعلام بیمارى به مؤمنان جهت دعا كردن آنان براى وى یا آمدن به عیادتش و در نتیجه بهره مندى از اجر و پاداش، مستحب است.
[۴] . مصباح الفقیه ج،۵ ص۹-۱۰.


غسل شکایت

[ویرایش]

از غسلهاى مستحب، غسل به نیت شكایت بردن نزد خدا از ستم ستمگر است؛ بدین گونه كه ابتدا غسل مى‏‌كند و سپس دو ركعت نماز مى‏‌گزارد و دعاى وارد شده را مى‏‌خواند.

شکایت یکی از مستثنیات غیبت

[ویرایش]

از مستثنیات حرمت غیبت گله مندى شخص از كسى است كه در حق او بدى و ستمى روا داشته است، مانند آنكه كسى به ناروا او را زده باشد. براى وى جایز است آن را نزد دیگران بازگوید.
از آداب تجارت، گله مند نبودن از اوضاع کسب و کار و كمى درآمد است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۲، ص۴۰۵-۴۱۱.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۳-۴.    
۳. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۶.    
۴. . مصباح الفقیه ج،۵ ص۹-۱۰.
۵. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۵۵.    
۶. کتاب المکاسب ج۱، ص ۳۴۸.    
۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۶۷.    
۸. وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۶۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۷۰۳.    جعبه ابزار