صبر در تواضع (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتواضع که به معنای فروتنی می باشد و چون که کار نسبتا دشواری است لذا خداوند دستور به صبر در تواضع داده است.


تواضع در برابر جاهلان

[ویرایش]

تواضع در برابر جاهلان ، دشوار است و نیازمند به صبر و شکیبایی می باشد که در قرآن هم می خوانیم:
وعباد الرحمـن الذین یمشون علی الارض هونـا واذا خاطبهم الجـهلون قالوا سلـمـا• اولـئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلـمـا.بندگان (خاص خداوند ) رحمان ، کسانی هستند که با آرامش و بی‌تکبّر بر زمین راه می‌روند؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می‌گویند (و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می‌گذرند)؛•(آری،) آنها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده می‌شود؛ و در آن، با تحیّت و سلام روبه‌رو می‌شوند. .

← صفات مومنین


در این آیه دو صفت از صفات ستوده مؤمنین را ذکر کرده ، اول اینکه : ((الّذین یمشون على الارض هونا - مؤمنین کسانى هستند که روى زمین با وقار و فروتنى راه مى روند)) و ((هون )) به طورى که راغب گفته به معناى تذلل و تواضع است بنابراین ، به نظر مى رسد که مقصود از راه رفتن در زمین نیز کنایه از زندگى کردنشان در بین مردم و معاشرتشان با آنان باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۳.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۷۵.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۵، ص۳۳۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله «صبر در تواضع»    جعبه ابزار