صندوق (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصندوق
صندوق: جعبه بزرگ چوبى يا فلزى معمولا داراى قفل و بست براى نگهدارى اشيا و اموال.
از آن به مناسبت در بابهاى وديعه، وصيّت، لقطه و حدود سخن گفته‌اند.
وديعه: مالى كه به امانت نزد كسى سپرده شده، واجب است حفظ شود. ملاك در چگونگى حفظ عرف است. در مثل پول و اشياى قيمتى، حفظ آن به گذاشتن درون صندوق قفل دار است.[۱]    
مالى كه در صندوق قفل شده نزد كسى به امانت سپرده شده است، چنانچه وى قفل را باز كند، حتى در فرضى كه قصد برداشتن چيزى از درون صندوق را نداشته باشد، ضامن است. برخى در ضمان اشكال كرده و آن را نپذيرفته‌اند.[۲]    
وصيّت: چنانچه كسى به صندوقى كه اموالى درون آن وجود دارد، وصيّت كند، به قول مشهور، صندوق و محتوياتش جزء وصيّت مى‌باشد، مگر آنكه قرينه‌اى بر خلاف آن دلالت كند.[۳]    
لقطه: اگر كسى در صندوق خود مالى بيابد و نداند از آن خود او يا ديگرى است، در صورتى كه صندوق در اختيار خود او بوده و كسى ديگر به آن دسترسى نداشته است، مال از آنِ خود او خواهد بود، اما اگر چنين نباشد، حكم لقطه( لقطه) را دارد.[۴]    
حدود: از شرايط حدّ سرقت( سرقت) دزديدن مال از حرز؛ يعنى جاى مطمئنِ نگهدارى آن است( حرز). به عنوان مثال، صندوق محكم قفل دار براى طلا، جواهرات و ديگر اشياى قيمتى حرز به شمار مى‌رود.[۵]    
[۶]     الحدائق الناضرة ۲۱/ ۴۱۳ ـ ۴۱۴ ؛ جواهر الكلام ۲۷/ ۱۰۸ ؛ تحريرالوسيلة ۱/ ۵۹۷ ـ ۵۹۸
[۷]     جواهر الكلام ۲۷ / ۱۳۸ ـ ۱۳۹
[۸]     ۲۸ / ۳۲۴ ـ ۳۲۶ [۹]    ۳۸ / ۳۳۷ ـ ۳۳۸ ؛ تحرير الوسيلة ۲ / ۲۳۲ [۱۰]    ۴۱/ ۴۹۹ ـ ۵۰۳ ؛ الروضة البهية ۹/ ۲۴۵ .جعبه ابزار