صیصیه خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصِيصِيَه: خار پشت پاى پرندگان.[۱]    
از آن به مناسبت در باب اطعمه و اشربه نام برده‌اند.
براى تشخيص پرنده حلال گوشت از حرام گوشت نشانه‌هايى ذكر شده كه خار پشت پا از آن جمله است. با وجود آن در پرنده مشكوك، حكم به حلّيت پرنده مى‌شود.[۲]    
فهرست منابع:
[۳]     لسان العرب، واژه «صيص»؛ مجمع البحرين، واژه «صيص»
[۴]     مستند الشيعة، ج۱۵، ص۷۹؛ جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰۶؛ جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۱۸ .جعبه ابزار